Новини

На 21 декември 2017 г. координаторът на проекта ECLI-BG „Апис Европа“ АД сключи договор с подизпълнител, с което беше даден старт на същинската работа по внедряването на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI в създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет национален портал за публикуване на съдебни актове: https://legalacts.justice.bg/. Порталът е известен още със съкращението […]

Партньорите по проект ECLI-BG „Апис Европа“ АД и Съюзът на юристите в България, със съдействието на ИТ експерти от Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд и Върховния административен съд, изготвиха предложение за Спецификация на българския ECLI идентификатор. Предложението е публикувано на сайта на проекта ECLI-BG в секция „Документи“. Предложението стъпва върху вече създадената правна рамка […]

Повече от 100 юристи (сред които съдии, съдебни помощници, прокурори, адвокати, юрисконсулти и правни експерти) и специалисти в областта на информационните технологии в съдебната система взеха участие в Международния експертен семинар на тема „Въвеждането на ECLI в България в контекста на прилагането на електронното правосъдие“, който се проведе на 4 октомври 2017 г. в София. […]

Партньорите по проекта ECLI-BG – Съюзът на юристите в България и Апис Европа, организират международен експертен семинар на тема „Въвеждането на ECLI в България в контекста на прилагането на електронното правосъдие“. Семинарът ще се проведе на 4 октомври 2017 г. в гр. София. Заместник-управителят на Апис Европа г-н Христо Константинов ще представи целите на проекта […]

На 01.07.2017 г. започна изпълнението на проекта ECLI-BG. Продължителността му е 18 месеца и дейностите по изпълнението му ще приключат на 31.12.2018 година. Проектът се изпълнява от най-големия доставчик на правна информация в България – „Апис Европа“ АД в партньорство с най-авторитетната неправителствена организация на българските юристи  – „Съюза на юристите в България“. Основната цел […]

Двама представители на фирма АПИС – координатор на проекта ECLI-BG, получиха покани и взеха участие в международната конференция за ECLI, която се проведе в гръцката столица Атина на 8 и 9 юни 2017 г. Христо Константинов, заместник-председател на Управителния съвет, и Лъчезар Цветков, член на редакционния екип на продукта EuroCases, предоставящ достъп до съдебна практика […]