Новини

Министърът на правосъдието на Република България г-жа Цецка Цачева беше специален гост на провелата се в София на 24 април т.г. Международна конференция на тема „Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI) и въвеждането на отворени стандарти за правни документи в Европа“. Конференцията е част от дейностите по проект ECLI-BG и беше организирана от партньорите „Апис […]

Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI) вече е въведен в създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет национален портал за публикуване на съдебни актове: https://legalacts.justice.bg/. Порталът е известен още със съкращението ЦУБИПСА – Централен Уеб Базиран Интерфейс за Публикуване на Съдебни Актове. Всеки един от публикуваните над 2 млн. съдебни акта в портала има присвоен […]

Партньорите по проекта ECLI-BG – Апис Европа и Съюзът на юристите в България – организират международна конференция на тема „Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI) и въвеждането на отворени стандарти за правни документи в Европа“. Конференцията ще се проведе на 24 април 2018 г. в Големия салон на СЮБ в София, ул. „Пиротска“ № 7, […]

На 21 декември 2017 г. координаторът на проекта ECLI-BG „Апис Европа“ АД сключи договор с подизпълнител, с което беше даден старт на същинската работа по внедряването на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI в създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет национален портал за публикуване на съдебни актове: https://legalacts.justice.bg/. Порталът е известен още със съкращението […]

Партньорите по проект ECLI-BG „Апис Европа“ АД и Съюзът на юристите в България, със съдействието на ИТ експерти от Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд и Върховния административен съд, изготвиха предложение за Спецификация на българския ECLI идентификатор. Предложението е публикувано на сайта на проекта ECLI-BG в секция „Документи“. Предложението стъпва върху вече създадената правна рамка […]

Повече от 100 юристи (сред които съдии, съдебни помощници, прокурори, адвокати, юрисконсулти и правни експерти) и специалисти в областта на информационните технологии в съдебната система взеха участие в Международния експертен семинар на тема „Въвеждането на ECLI в България в контекста на прилагането на електронното правосъдие“, който се проведе на 4 октомври 2017 г. в София. […]