Повече от 100 юристи (сред които съдии, съдебни помощници, прокурори, адвокати, юрисконсулти и правни експерти) и специалисти в областта на информационните технологии в съдебната система взеха участие в Международния експертен семинар на тема „Въвеждането на ECLI в България в контекста на прилагането на електронното правосъдие“, който се проведе на 4 октомври 2017 г. в София. Семинарът беше организиран в рамките на проекта ECLI-BG от партньорите Апис Европа и Съюзът на юристите в България.

Г-н Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България, откри работата на семинара. Специален гост беше г-жа Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието, която поздрави присъстващите и пожела успех на партньорите при изпълнението на проекта.

Заместник-управителят на Апис Европа г-н Христо Константинов представи целите на проекта ECLI-BG и плановете за въвеждането на ECLI през 2018 г. в създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебна практика и за изграждане на свързаност с Интерфейса за търсене по ECLI в Европейския портал за електронно правосъдие e-Justice.

Участие в работата на семинара взеха международните експерти г-н Марк ван Опайнен, ръководител на проекта BO-ECLI и член на работната група по електронно право в Съвета на ЕС с презентация на тема „Европейският идентификатор за съдебна практика: нарастваща подкрепа в цяла Европа“ и г-н Томазо Анолони, ръководител на екипа, въвеждащ ECLI в Италия, който представи текущото състояние на въвеждането на идентификатора в Италия, както и работата по създаването на парсера (текстовия анализатор) BO-ECLI за многоезично извличане на правни цитати.

От името на Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLI-координатор за България в семинара взе участие г-жа Елка Атанасова, член на ВСС (2012-2017) и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”. Г-жа Атанасова представи текущото състояние на работата по проекта и предстоящите дейности до края на 2018 г.

В рамките на семинара беше направена презентация и на Единния портал за електронни съдебни дела, разработен по проект на ВСС. Представена беше също така обновената система за справки за дела на сайта на ВКС, средата за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в Република България и на единната деловодно-информационна система (ЕДИС), внедрена в административните съдилища.

Презентациите от семинара са публикувани в раздел „Документи“ на сайта на проекта.