Партньорите по проекта ECLI-BG – Апис Европа и Съюзът на юристите в България – организират международна конференция на тема „Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI) и въвеждането на отворени стандарти за правни документи в Европа“. Конференцията ще се проведе на 24 април 2018 г. в Големия салон на СЮБ в София, ул. „Пиротска“ № 7, от 9:30 ч.

Марк ван Опайнен, член на работната група по електронно право в Съвета на ЕС, и Александър Иванчев, ръководител на сектор в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия, ще запознаят участниците с новостите, свързани с внедряването на ECLI от държавите-членки в националните портали за съдебна практика и в Европейския портал за електронно правосъдие e-Justice, и с перспективите за развитие и усъвършенстване на стандарта.

Директорът Централата служба за законодателство на Люксембург Джон Дан ще представи Европейския идентификатор на законодателството (ELI) – уеб стандарт за публикуване онлайн на законодателство, приет като съвместна инициатива на държавите-членки и Съвета на ЕС. Целта на стандарта е да се улесни трансграничния достъп до законодателството на Съюза и държавите-членки. Именно в тази насока ще е и лекцията на г-жа Кармен Малагон, ръководител на сектор „Бюджет и оперативна съвместимост“ в Службата за публикации на ЕС, която ще разкаже как чрез имплементирането на ELI нейната институция съдейства за прокарване на пътя към оперативно съвместима Европа.

Проф. Моника Палмирани от Болонския университет ще изнесе лекция, посветена на семантичните уеб стандарти за структуриране на правни документи и за представяне на правни знания LegalDocXML, LegalRuleML и LegalCiteM.

Ръководителят на проекта ECLI-BG Христо Константинов ще запознае участниците в конференцията с целите на проекта и започналото внедряване на стандарта ECLI в националния портал за съдебна практика ЦУБИПСА, поддържан от Висшия съдебен съвет.

Предвидени са също така презентации на проекта на ВСС за разработване на Единна информационна система на съдилищата, портала за отворени данни и портала за обществени консултации на Министерския съвет, сайта на „Държавен вестник“, поддържан от Народното събрание, услугата за машинен превод на Европейската комисия и други.

Вижте тук програмата на конференцията.