ECLI в България

Проектът ECLI-BG предвижда въвеждането на идентификатора ECLI за всички съдебни актове на български съдилища в поддържания от Висшия съдебен съвет Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове.

ECLI в Европейския съюз

ECLI вече е въведен от Съда на ЕС, както и в базите данни със съдебна практика на 19 държави-членки на ЕС.

За проекта ECLI-BG

Цел на проекта ECLI-BG е да се внедри на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI в България и да се установи взаимодействие с търсачката по ECLI в портала e-Justice на ЕК.

Какво е ECLI?

ECLI е уеб стандарт, улесняващ еднозначното цитиране на решения на европейски и национални съдилища с цел подобряване на трансграничния достъп до съдебна практика.

ECLI в Европа

ECLI вече е внедрен от Съда на ЕС, Европейския съд по правата на човека и Европейското патентно ведомство, както и в бази данни със съдебна практика на 12 държави-членки на ЕС.

Консорциум

ECLI-BG се изпълнява от водещия доставчик на правна информация АПИС и Съюзът на юристите в България – най-авторитетната българска асоциация на практикуващите юристи.

Council conclusions on ECLI

… Both to facilitate the further development of European case law databases and to serve legal professionals and citizens in their use of these databases, a common system for the identification, citation and metadata of case law is regarded as indispensable…

… For the identification of judicial decisions a standard identifier should be used which is recognisable, readable and understandable by both humans and computers, and which is compatible with technological standards. At the same time it is desirable that national case identification systems can work in parallel with such a European standard, but also that a European standard can serve as the sole national standard for those countries that so wish…

Последни новини

On the 28th of November after an invitation by Katerina Yocheva – PhD in international law and international relations, specialist in law linguistics and associate professor at the law department at New Bulgarian University, a representative from APIS and The Union of Bulgarian Jurists visited the university, where they presented the project results and made […]

The ECLI-BG project training campaign has come to an end with a seminar at the Supreme administrative court held on the 22th of November 2018. In the period after 17th September 28 seminars were held – 26 in all district courts in the country and two in Sofia. From the participants 591 have registered themselves […]