„АПИС Европа“ АД в партньорство със Съюза на юристите в България организират заключителен форум по Проект ECLI-BG – Кръгла маса на тема: „ECLI и публикуването на съдебна практика в България и Европейския съюз – постижения и перспективи“. Събитието ще се проведе на 16 ноември 2018 г. от 10.00 ч. в залата на Съюза на юристите в България, гр. София, ул. „Пиротска“ № 7.

Организирането на заключителна кръгла маса е част от планираните дейности по проекта ECLI-BG. В рамките на дискусията, експерти на СЮБ и АПИС ще представят основните постижения и резултати от проекта: внедряването на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI в създадения от Висшия съдебен съвет национален портал за съдебна практика – ЦУБИПСА, и изграждането на свързаност с Интерфейса за търсене по ECLI в Портала e-Justice на Европейската комисия.