Новини

На 28 ноември по покана на Катерина Йочева – доктор по международно право и международни отношения, специалист по правна лингвистика и доцент в департамент „Право“ на Нов български университет, представители на АПИС и СЮБ посетиха университета, където представиха резултатите по проекта и направиха демонстрация на търсене на съдебна практика с помощта на Интерфейса за търсене […]

На 22 ноември 2018 г. със семинар във Върховния административен съд приключи обучителната кампания по проекта ECLI-BG. В периода след 17 септември бяха проведени общо 28 семинара – 26 във всички окръжни съдилища на страната и два във София. От посетилите семинарите общо 591 са участниците, които са се регистрирали на събитието. От тях 431 […]

На 16 ноември 2018 г. в гр. София се проведе кръгла маса на тема: „ECLI и публикуването на съдебна практика в България и Европейския съюз – постижения и перспективи“. Кръглата маса бе организирана от Съюза на юристите в България и „Апис Европа“ АД като част от дейностите по изпълнявания от тези две организации проект „ECLI-BG: Въвеждане […]

Обучителната кампания по проекта ECLI-BG приключва с два семинара във София – във Върховния касационен съд, на 14 ноември 2018 г. от 15:00 часа, и във Върховния административен съд, на 22 ноември 2018 г., от 10:00 часа. Обученията се провеждат в изпълнение на една от основните цели на проекта – популяризиране на осведомеността относно Европейския идентификатор за […]

„АПИС Европа“ АД в партньорство със Съюза на юристите в България организират заключителен форум по Проект ECLI-BG – Кръгла маса на тема: „ECLI и публикуването на съдебна практика в България и Европейския съюз – постижения и перспективи“. Събитието ще се проведе на 16 ноември 2018 г. от 10.00 ч. в залата на Съюза на юристите в България, гр. София, […]

На 17.09.2018 г. в сградата на Окръжен съд – Пазарджик се проведе първият от серията обучителни семинари, които предстои да се проведат във всички окръжни съдилища на територията на страната. В изпълнение на третата цел на проекта – популяризиране на функционалностите и ползите за потребителите и повишаване на осведомеността относно ECLI, интерфейса за търсене по […]

Българската съдебна практика вече е достъпна от Интерфейса за търсене по ECLI на Европейския портал за електронно правосъдие – e-Justice. В рамките на изпълнението на проекта ECLI-BG, беше изградена свързаност между създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет национален портал за публикуване на съдебни актове – т.нар. Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни […]

Партньорите по проекта ECLI-BG – Апис Европа и Съюзът на юристите в България, разработиха комплект от обучителни материали, които ще бъдат използвани при провеждането на серия от семинари в София и страната. Комплектът е публикуван на сайта в секция „Обучителни материали“. Планът за изпълнение на проекта предвижда провеждането на общо 28 семинара в периода от […]

Министърът на правосъдието на Република България г-жа Цецка Цачева беше специален гост на провелата се в София на 24 април т.г. Международна конференция на тема „Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI) и въвеждането на отворени стандарти за правни документи в Европа“. Конференцията е част от дейностите по проект ECLI-BG и беше организирана от партньорите „Апис […]

Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI) вече е въведен в създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет национален портал за публикуване на съдебни актове: https://legalacts.justice.bg/. Порталът е известен още със съкращението ЦУБИПСА – Централен Уеб Базиран Интерфейс за Публикуване на Съдебни Актове. Всеки един от публикуваните над 2 млн. съдебни акта в портала има присвоен […]