На 17.09.2018 г. в сградата на Окръжен съд – Пазарджик се проведе първият от серията обучителни семинари, които предстои да се проведат във всички окръжни съдилища на територията на страната. В изпълнение на третата цел на проекта – популяризиране на функционалностите и ползите за потребителите и повишаване на осведомеността относно ECLI, интерфейса за търсене по ECLI и други трансгранични правни информационни услуги, поддържани или подкрепени от ЕС, представител на АПИС и Душана Здравкова от Съюза на юристите в България, вече посетиха Пазарджик, Пловдив, Видин, Кюстендил, Добрич, Благоевград, Плевен и Силистра. Освен презентацията, която представя нуждата от трансграничен достъп и техническите спецификации на ECLI, по време на семинара се провежда и демонстрация на функционалностите на ECLI търсачката, в която участват и присъстващите. За предстоящите събития, посетете Фейсбук страницата на проекта.

Семинарът в ОС – Силистра

Семинарът в ОС – Пловдив

Семинарът в ОС – Благоевград

Семинарът в ОС – Пазарджик

 

Семинарът в ОС – Кюстендил

Семинарът в ОС – Добрич

Семинарът в ОС – Плевен