На 22 ноември 2018 г. със семинар във Върховния административен съд приключи обучителната кампания по проекта ECLI-BG. В периода след 17 септември бяха проведени общо 28 семинара – 26 във всички окръжни съдилища на страната и два във София.

От посетилите семинарите общо 591 са участниците, които са се регистрирали на събитието. От тях 431 са попълнили „Форма за оценка“, като 338 са дали най-високата възможна оценка – „много добър 5“, за проведеното обучение и считат, че то ще бъде полезно за практиката им. 37 от анкетираните не могат да преценят дали семинарът ще бъде полезен за тяхната практика, а едва 3 са на мнение, че той няма да е полезен. Близо половината от участниците, общо 246, са съдии, а мнозинството от останалите – адвокати, юрисконсулти и правни консултанти. В полето за препоръки към организаторите във формата за оценка, участниците в семинарите са оставили предимно положителни коментари относно степента на полезност на семинара, подготовката на лекторите и обучителните материали.

По време на семинарите се акцентира върху редица функционалности на портала ЦУБИПСА, които могат да бъдат подобрени в бъдеще и се обсъдиха различни предложения, едно от които за включване на резюмета към съдебни решения с особено значение за практиката по пример на други европейски държави. От представените трансгранични правни информационни услуги, тази за безплатен машинен превод на Европейската комисия събуди особен интерес сред практикуващите юристи.