На 28 ноември по покана на Катерина Йочева – доктор по международно право и международни отношения, специалист по правна лингвистика и доцент в департамент „Право“ на Нов български университет, представители на АПИС и СЮБ посетиха университета, където представиха резултатите по проекта и направиха демонстрация на търсене на съдебна практика с помощта на Интерфейса за търсене по ECLI пред студенти по право и предподаватели.