Министърът на правосъдието на Република България г-жа Цецка Цачева беше специален гост на провелата се в София на 24 април т.г. Международна конференция на тема „Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI) и въвеждането на отворени стандарти за правни документи в Европа“. Конференцията е част от дейностите по проект ECLI-BG и беше организирана от партньорите „Апис Европа“ АД и Съюзът на юристите в България. В работата на форума взеха участие над 130 юристи и ИТ специалисти от страната и чужбина.

„За всеки практикуващ юрист, познаването на същината и приложението на правото на Европейския съюз не е възможно да се постигне единствено като се ползват правните източници на Европейския съюз – заяви в словото си при откриването на конференцията министър Цачева. – Безспорно ни е нужно да имаме достъп до практиката на националните съдилища. Търсенето и познаването на съдебните решения на други държави членки сериозно се възпрепятства от различията в националните стандарти в отделните държави, като в правилата за позоваване на съдебната практика в техническите полета, описващи характеристики на дадено съдебно решение, все още се срещат немалко различия. Благодарение на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) намирането на релевантната съдебна практика се улесни значително и се съкрати времето за нейното намиране.“

Министър Цачева пожела успешна реализация на проекта и оцени високо подкрепата, оказвана от Висшия съдебен съвет за неговото осъществяване.

Приветствено слово от името на Висшия съдебен съвет произнесе представляващия ВСС Боян Магдалинчев.

Работата на форума намери отражение в онлайн публикации на Агенция „Фокус“:

Представените от лекторите презентации по време на конференцията са публикувани в раздел „Документи“.