Партньорите по проекта ECLI-BG – Апис Европа и Съюзът на юристите в България, разработиха комплект от обучителни материали, които ще бъдат използвани при провеждането на серия от семинари в София и страната. Комплектът е публикуван на сайта в секция „Обучителни материали“.

Планът за изпълнение на проекта предвижда провеждането на общо 28 семинара в периода от месец септември до месец ноември 2018 г. – по един във всички окръжни центрове на България и два в София. Целта на семинарите е да бъдат запознати практикуващите юристи с текущото състояние на въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI в България и в останалите държави-членки на ЕС, както и с възможностите за използване на Интерфейса за търсене по ECLI и на други трансгранични правни информационни услуги.

В комплекта са включени:

  • Практическо ръководство „ECLI – Европейският пътеводител за съдебна практика“ – представя в детайли стандарта ECLI, процеса по въвеждането му в рамките на Европейския съюз, както и работата по въвеждането на идентификатора в България, и съдържа полезна информация за редица публични и комерсиални трансгранични правни информационни услуги;
  • Презентационни слайдове – представят в резюме информацията, включена в Практическото ръководство;
  • Кратко ръководство – съдържа кратки указания за начина на използване на Интерфейса за търсене по ECLI в Европейския портал за електронно правосъдие e-Justice, както и на други публични трансгранични информационни услуги за съдебна практика.